parliamentary party cohesion

parliamentary party cohesion
parlamento frakcijos vienybė statusas T sritis Politika apibrėžtis Frakcijos narių sutarimas ir bendra nuomonė dėl svarstomų dalykų ir priimamų sprendimų.Vienybę lemia frakcijos narių bendri politiniai įsitikinimai, interesai ir tikslai, patvirtinta politinės veiklos programa, panašiai suprantami problemų sprendimo būdai. Užtikrinama drausminėmis priemonėmis, kurios taikomos partijoje, delegavusioje savo atstovus į parlamentą. E.Özbuduno nuomone, parlamento frakcijos vienybė ir partinė drausmė nėra tapačios sąvokos. Pasak jo, frakcijos vienybės esmę paaiškina tam tikra vienijanti politinė problema ir tikslai, kurių siekdami nariai darniai sutaria ir dirba išvien. Frakcijos partinės drausmės sampratą būtina diferencijuoti: 1) tai frakcijos narių elgesys, grindžiamas partijos lyderių nurodymais; 2) tai partijos lyderių galimybės priversti nedrausmingus frakcijos narius elgtis ir priimti sprendimus pagal įpareigojančius partijos nurodymus. Parlamentinėse sistemose vieningos ir drausmingos parlamento frakcijos laikomos būtina sąlyga, kad partinės vyriausybės veiktų efektyviai ir atskaitingai. Frakcijų vienybei ir drausmei turi įtakos daugybė institucinių ir politinių veiksnių, pvz., tai priklauso nuo valdymo sistemos ypatumų, rinkimų sistemos tipo, partijos ideologinės orientacijos ir t. t. Politikos moksluose vienybė dažniausiai nustatoma pagal S. Rice’o vienybės indeksą (angl. cohesion index). R. Harmelio ir K. Janda’os teigimu, absoliučiai vieningai balsuojančias frakcijas (t. y. 100% „už“ arba „prieš“) reikėtų laikyti visiškai vieningomis; frakcijas, kurių balsai balsuojant pasidalija santykiu 90/10, 80/20 ir 70/30 (%), reikėtų atitinkamai vadinti labai vieningomis, iš dalies vieningomis ar nevieningomis. Parlamentinėse sistemose frakcijų vienybės rodikliai paprastai svyruoja 80–90% skalėje. Labai vieningų ir „geležinės“ partinės drausmės frakcijų yra D. Britanijos, Skandinavijos šalių ir Vokietijos parlamentuose. LR Seimo frakcijas galima laikyti labai vieningomis; šis rodiklis nuolat gerėja: 1990–1992 bendras frakcijų vienybės rodiklis buvo (frakcijų vienybės indeksas apskaičiuotas Rice’o metodu, remiantis vardinių balsavimų rezultatais) 91,45%, 1992–1996 – 93,75%, 1996–2000 – 95,21%. atitikmenys: angl. parliamentary party cohesion ryšiai: susijęs terminasparlamento frakcija

Politikos mokslų enciklopedinis žodynas. – Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla. . 2007.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • Conservative Party (UK) — Conservative Party Conservative and Unionist Party Leader …   Wikipedia

  • Ulster Unionist Party — UUP redirects here. For the chemical element, see Ununpentium. Ulster Unionist Party Leader Tom Elliott MLA Chairman …   Wikipedia

  • political party —    Parties are organisations of broadly likeminded people who seek political power and public office in order to realise their goals and carry out their policies. Unlike pressure groups, which seek influence only, serious parties wish to operate… …   Glossary of UK Government and Politics

  • National Cohesion — (Coesione Nazionale, CN) is a centre right parliamentary party active in the Italian Senate. Launched on 2 March 2011, the group was supportive of Berlusconi IV Cabinet. The group s president is Pasquale Viespoli, formerly leader of Future and… …   Wikipedia

  • political party — Group of persons organized to acquire and exercise political power. Formal political parties originated in their modern form in Europe and the U.S. in the 19th century. Whereas mass based parties appeal for support to the whole electorate, cadre… …   Universalium

  • Question Time British National Party controversy — Protesters gather outside the BBC Television Centre in London before the episode of Question Time Participants …   Wikipedia

  • History of the Communist Party of the Soviet Union — Communist Party of the Soviet Union History Organisation …   Wikipedia

  • Democratic Party (Italy) — Democratic Party Partito Democratico Secretary Pier Luigi Bersani Deputy Secretary …   Wikipedia

  • African Party for the Independence of Guinea and Cape Verde — Partido Africano da Independência da Guiné e Cabo Verde Leader Carlos Gomes Júnior …   Wikipedia

  • Christian Democratic People's Party of Switzerland — Christlichdemokratische Volkspartei (German) Parti Démocrate Chrétien (French) Partito Popolare Democratico (Italian) Partida Cristiandemocratica (Romansh) …   Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”